سخن هفته
جهان وطن من است،
            و همۀ بشریت قبیلۀ من.

                      (جبران خلیل جبران)
اردوی تهران دختران دبیرستان متین.
١٣
اردیبهشت
١٣٩٤
اردوی تهران دختران دبیرستان متین.
هفت تن از دانش آموزان منتخب متین به اردوی تفریحی - آموزشی تهران رفتند.
منبع خبری: -
بازدید: ١٤٨

هفت تن از دانش آموزان منتخب دبیرستان دخترانه متین از روز پنج شنبه 10/2/94 تا روز شنبه 12/2/94 در اردوی تفریحی - آموزشی تهران شرکت کردند.
بازدید از برج میلاد ، کاخ گلستان ، پل طبیعت ، آسمان نما و گیم نت 7 بعدی از برنامه های این اردو بود.
طراحی وب سایت © آبادیس