سخن هفته
جهان وطن من است،
            و همۀ بشریت قبیلۀ من.

                      (جبران خلیل جبران)
درخشش دانش آموزان مبین در مسابقات سه گانه کشوری
٢٩
بهمن
١٣٩٣
درخشش دانش آموزان مبین در مسابقات سه گانه کشوری
3 تن از دانش آموزان مبین که در مسابقات سه گانه کشوری شرکت کردند، توانستند به مقام های سوم، پنجم و هفتم دست یابند.
منبع خبری: -
بازدید: ١٠١

مسابقات سه گانه قهرمانی کشور و لیگ باشگاه ها این هفته در جزیره کیش برگزار شد که 3 تن از دانش آموزان دبیرستان (دوره اول) مبین در آن شرکت داشتند.
در این مسابقات که با شرکت 37 نفر برگزار شد، علی رضوانی به مقام سوم، محسن کرمی به مقام پنجم و محمدحسین رضایی به مقام هفتم رسیدند.
همچنین با حضور این سه نفر، تیم استان سمنان توانست به مقام دوم کشوری دست یابد.                                                           
                     علی رضوانی                                      محسن کرمی                                       محمدحسین رضایی


اخبار تکمیلی در:
http://www.irtriathlon.ir/Fa/News/View.aspx?ID=1817

طراحی وب سایت © آبادیس