سخن هفته
جهان وطن من است،
            و همۀ بشریت قبیلۀ من.

                      (جبران خلیل جبران)
روز برفی مبین
١٥
بهمن
١٣٩٣
روز برفی مبین
بچه های اول دبستان مبین به دیدن برف رفتند.
منبع خبری: -
بازدید: ٩٢

این هفته نوبت دانش آموزان اول ابتدایی مبین بود تا با حضور در دامنه های شاهکوه ، خاطره یک روز برفی را برای خود رقم بزنند.

طراحی وب سایت © آبادیس