سخن هفته
جهان وطن من است،
            و همۀ بشریت قبیلۀ من.

                      (جبران خلیل جبران)
روز برفی متین
٩
بهمن
١٣٩٣
روز برفی متین
دانش آموزان متین به دیدن برف رفتند.
منبع خبری: -
بازدید: ٧٨

امسال هیچ برفی در بسطام به دیدار ما نیامد. ولی دانش آموزان متین روز چهارشنبه گذشته خود به دیدار برف رفتند و در کوهپایه های شاهکوه ساعاتی را به برف بازی و سرسره گذراندند.

طراحی وب سایت © آبادیس