سخن هفته
جهان وطن من است،
            و همۀ بشریت قبیلۀ من.

                      (جبران خلیل جبران)
بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از مدرسه مبین
٩
بهمن
١٣٩٣
بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از مدرسه مبین
مدیرکل و جمعی از معاونان از مدرسه مبین و مجتمع در حال احداث نورمبین بازدید کردند.
منبع خبری: -
بازدید: ١٢٠

در این دیدار که برخی از معاونین اداره کل و همچنین رئیس ادارۀ بسطام و معاون وی، مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان را همراهی می کردند، مجتمع آموزشی در حال احداث نورمبین (در نزدیکی روستای ده خیر) و دبیرستان مبین بسطام مورد بازدید قرار گرفت و توضیحات لازم درباره روال آموزشی مدارس مبین و متین به ایشان ارائه شد.

در سایت آموزش و پرورش بسطام نیز خبر این دیدار آمده است:


بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ازمجتمع آموزشی و پرورشی غیردولتی نور مبین
محمدرضاجهان به همراه مشاور اجرایی ،رئیس اداره بازرسی ، رئیس اداره روابط عمومی اداره کل ، رئیس و معاونت آموزشی اداره از مجتمع آموزشی و پرورشی غیردولتی نور مبین منطقه بسطام بازدید نمودند.
 

 

محمدرضا جهان ضمن بازدید از مدرسه غیردولتی مبین با حضور در کلاس درس دانش آموزان از روند اجرایی آموزشی و پرورشی این آموزشگاه بازدید نمودند.
همچنین از مجتمع آموزشی و پرورشی غیردولتی نورمبین که در حال ساخت می باشد بازدید بعمل آمد.

طراحی وب سایت © آبادیس