سخن هفته
جهان وطن من است،
            و همۀ بشریت قبیلۀ من.

                      (جبران خلیل جبران)
مسابقات والیبال مبین - شاهرود
٤
بهمن
١٣٩٣
مسابقات والیبال مبین - شاهرود
مسابقات 4 جانبه ای بین 2 تیم از دبیرستان مبین و 2 تیم منتخب از دبیرستانهای شاهرود برگزار شد.
منبع خبری: -
بازدید: ٦٢

2 تیم (الف) و (ب) از دبیرستان مبین و 2 تیم (الف) و (ب) از دبیرستانهای شاهرود در دوره اول متوسطه، مسابقات 4 جانبه ای را از روز پنجشنبه 2 بهمن آغاز کردند.
اولین بازی بین تیم شاهرود (ب) با مبین (ب) برگزار شد که شاهرود (ب) برنده شد.
بازی دوم بین تیم شاهرود (الف) و مبین (الف) برگزار شد که به پیروزی مبین (الف) منجر شد.

در روز دوم بازی ها:
بازی سوم بین تیمهای (الف) و (ب) شاهرود که تیم (ب) شاهرود برنده شد.
بازی چهارم بین تیم های (الف) و (ب) مبین که تیم (الف) مبین برنده شد.

بر اساس این نتایج مسابقات رده بندی و فینال در روز پنجشنبه 9 بهمن برگزار خواهد شد.طراحی وب سایت © آبادیس