سخن هفته
جهان وطن من است،
            و همۀ بشریت قبیلۀ من.

                      (جبران خلیل جبران)
مطالبات آموزشی در ژاپن

کتاب « مطالبات آموزشي در ژاپن» به مسائل و مشکلات آموزشی کشور ژاپن در دهۀ 1980 و قبل از آن می پردازد. خانم دکتر مری وایت نویسنده ی این اثر که جامعه شناس آموزشی است، در این کتاب به مقایسه ای میان آموزش و پرورش کشورهای ژاپن و آمریکا پرداخته است. مطالعه ی این کتاب نشان می دهد که ژاپن از چه راهی برای رسیدن به شرایط فعلی گذر کرده است. همچنین این کتاب به ما نشان می دهد که شاخص های کیفی چقدر در بهبود شرایط آموزشی در سایر کشورها مؤثّر بوده اند و چگونه می توانیم همکاری خانه و مدرسه را برای بهبود شاخص های کیفی و خصوصاً رشد مهارت های غیر آموزشی (پرورشی) دانش آموزان در آموزش و پرورش به کارگیریم.
نویسنده: مری وایت
مترجم: مارینا فرهودی زاده
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا با مشارکت موسسه نور مبین

* برای تهیه کتاب اینجا کلیک کنید.
تربیت شهروندی

تربیت شهروندی نیازمند اتکاء به رویکردی علمی و ایران دوستانه به تاریخ و فرهنگ ملی است تا دانش آموزان بتوانند از این طریق به دانش مفهومی، معنی دار و آگاهی های درست تاریخی و فرهنگی دست یابند و شور و شوق تداوم افتخارات تاریخی و دستاوردهای فرهنگی و اعتلای زندگی اجتماعی، دانش و نگرش و رفتار درست شهروندی را در خود درونی سازند.
این جنبه از تربیت به طور اساسی مورد غفلت نظام تعلیم و تربیت بوده است. این کتاب گام نخست در معرفی مؤلفه های آن می باشد.

نویسنده: مهین برخورداری ، عبد الرسول جمشیدیان
ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
بنویس تا اتفاق بیافتد

دکتر هنریت آن کلاوسر در بنویس تا اتفاق بیافتد شرح می دهد که گام نخست در راه رسیدن به اهداف، نوشتن آنهاست. نوشتن حتی کمک می کند تا بفهمید چه می خواهید. در این کتاب، با داستان هایی از آدم های عادی آشنا می شوید که بعد از آوردن آرزوهای خود به روی کاغذ، شاهد معجزه های کوچک و بزرگ در زندگی خود بوده اند. توصیه های واقع بینانه و تمرین های آسان خانم کلاوسر مسلما قوه خلاقه شما را فعال می کند و چیزی نمی گذرد که متوجه می شوید با نوشتن آرزوها، پرواز خود را به سوی موفقیت آغاز کرده اید.

نویسنده: هنریت کلاوسر
مترجم: محمد گذر آبادی
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا
آشنایان ره عشق

در حکایتی آمده است که نیم شبی ابراهیم ادهم بیدار شد و در ایوان خانه خویش فرشته ای دید که طومار زرینی می نوشت. ابراهیم پیش آمد و پرسید: این نام ها از آن کیست و به کدام خصلت، مورد عنایت قرار گرفته است. فرشته گفت: آنچه در این طومار زرنگار به قلم می آید، نام عاشقان خداست که به سبب این عشق به سعادت ابد رسیده اند. ابراهیم گفت: اگر توانی نام مرا به این طومار بیفزا. فرشته گفت: این نام ها برگزیده خداست و مرا نرسد که بر آن چیزی بیفزایم. ابراهیم گفت: پس اگر توانی نام مرا در شمار کسانی قرار ده که بندگان خدا را به دل دوست می دارند. فرشته گفت: دریغ نیست. پس نام او بنوشت و ناپدید شد.
شب بعد باز ابراهیم فرشته را با همان طومار در ایوان دید. پیش رفت و نظری به طومار کرد و با شگفتی تمام نام خود را در صدر نام عاشقان خداوند دید.
و چنین است که هر کس بندگان خدا را دوست بدارد، به حقیقت از عاشقان خداست و هر کسی به زیارت بیماری رود، خدا را زیارت کرده است و هر کس به نیازمندی وام دهد، به خدا وام داده است، از آنکه پیامبر فرمود: مردمان اهل و عیال خداوندند، هر که ایشان را خشنود کند، خدا را خشنود کرده است.
کتاب حاضر داستانی از حقیقت پرماجرای عشق به انسان هاست و نویسنده و یکی از قهرمانان آن، نمونه ای از همان انسان های فرشته خوست که زنار عبادت به میان بسته و در معبد عالم خود را وقف خدمت کرده است. شیرزنی هوشمند که سعادت را در ستردن اشک یتیمان و شادی و طرب را در گرفتن دست ناتوانان یافته است.

نویسنده: اشرف قندهاری(بهادر زاده)
ناشر: گروه بانوان نیکوکار
رهایی بخشی یا سلطه؟

این کتاب مجموع دو مقاله است، دو مقاله ای که شاید بتوان آن ها را تا حدودی ناهمگون برشمرد. مقاله نخست، با عنوان «نقدی جامعه شناختی بر نظام آموزش و پرورش ایران» بر اساس رهیافتی جامعه شناختی به رشته تحریر در آمده است، در حالی که در مقاله دوم، با عنوان «نقدی بر پاره ای از مبانی نظری نظام تعلیم و تربیت دینی در ایران»، نگارنده کوشیده است تا بر اساس نگرشی فلسفی به بررسی پاره ای از معضلات و بحران های آموزش و پرورش کشور بپردازد.

نویسندگان: محمد علی محمدی و بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
کودک و معنای زندگی

ممکن است یک روش تربیتی برای یک کودک موثر و نافذ باشد اما همان روش برای کودکی دیگر غیرموثر و حتی مضر باشد. علاوه بر آن ممکن است یک روش تربیتی از طرف مادر نافذ باشد ولی همان روش تربیتی از جانب پدر اثربخش نباشد.
آن چه که هم اکنون در روش های تربیتی بعضی از اولیا و مربیان مشاهده می شود نشانگر وقوع فاجعه خطرناک و آسیب زایی است که علیرغم دلسوزی های انسانی و سرمایه گذاری های عاطفی و محبت ورزی های افراطی، نتایج وارونه ای را به دنبال می آورد، تا آنجا که اغلب کودکان به سبک «تربیت گلخانه ای» در هاله ای از «حصارهای نامرئی» گرفتار آمده اند و به نام «تربیت» از «رشد» باز می مانند، به نام «یادگیری» از «کشف» و «خلاقیت» محروم می گردند و ...
آن چه در این کتاب پیش رو دارید، به بهانه بازشکافی همین جابجایی و به علت احساس این وارونگی در تربیت پدید آمده است و امید می رود اولیا و مربیان دلسوز و دل نگران ما در تربیت کودکان، بیش از «صورت» تربیت به «سیرت» آن راه یابند.

نویسنده: دکتر عبدالعظیم کریمی
ناشر: انتشارات عابد
کودک و مدرسه

در این کتاب شما با مدرسه ای از نوع دیگر و شیوه ها و نگرش هایی از جنس دیگر آشنا می شوید که در عین تعامل با وضع موجود بتوانید کودکان خود را از آسیب های احتمالی بدور نگه دارید. در این اثر، مدرسه نه به منزله ی یک ایستگاه دانش، که یک راه و روش زیستن طبیعی در مدار زندگی طبیعی است. در اینجا مدرسه عین زندگی و زندگی، مدرسه ای برای آموختن دائمی است.

نویسنده: دکتر عبدالعظیم کریمی
ناشر: انتشارات عابد
کودک و خانواده

این کتاب سعی دارد که نگاه والدین را به فرآیند زندگی و معنای زیستن متعالی در چرخه تحول و تربیت کودک جلب کند، تا کودکان در پرتو آن زندگی خویش را زیباتر و معنادارتر حس کنند. زیرا زندگی معنادار با تربیت معنایی رنگ می گیرد و این فرآیند در پرتو وجود اولیا و مربیانی پدیدار می شود که خود، زندگی «معنا» را در عمق وجود خویش حس کرده باشند.

نویسنده: دکتر عبدالعظیم کریمی
ناشر: انتشارات عابد
هشدارها و نکته های تربیتی

«کسی که بدون بصیرت اقدام به عملی نماید مانند پوینده ای است که هر قدر سریع تر حرکت کند از هدف دورتر می شود.»

یک اشاره و صد کنایه: «از دخالت ناشیانه در تربیت باز ایستیم.»
در شرایطی که راه و روش تربیت را نمی دانیم اگر هیچ اقدامی نکنیم به تربیت فرزندان کمک بیشتری می کنیم. اگر بتوانیم از تربیت ناشیانه خودداری ورزیم، به تربیت شدن کودکان یاری موثرتری می رسانیم. اگر می دانستیم که رها کردن مشکلات موقت کودک به جای دستکاری های ناشیانه چه قدر به بهبود و کاهش آن ها کمک می کند، دست از درمان آسیب زا برمی داشتیم.

نویسنده: عبدالعظیم کریمی
ناشر: سازمان انجمن اولیا و مربیان
میانجیگری در مدرسه

علیرغم تغییرها و اصلاحاتی که در چند دهه اخیر در کشورمان در زمینه برنامه های آموزشی انجام شده، روش های برخورد با اختلالهای رفتاری دانش آموزان در مقایسه با رفتارهای سنتی تغییر چندانی نکرده است. بسیاری از معلمان با وجود آگاهی داشتن از عاقبت مسائل رفتاری دانش آموزان، آن را مانند پدیده افت تحصیلی امری طبیعی و اجتناب ناپذیر می دانند و تلاش چندانی برای شناخت ریشه مشکلات و پیشگیری و کاهش دادن آن به عمل نمی آورند.
در پنج سال اخیر، با رشد فرایندهای «اصلاح عادلانه رفتار» در مدرسه های کشورهای مختلف، مجموعه ای از روش های سازنده مداخله برای پیشگیری و مقابله با رفتارهای ناسازگار و ارائه واکنشهای موثرتر در اوضاع دشوار زندگی رواج یافته است.
زنگ دایره، میانجیگری، روش های مشارکتی حل تعارض، خط مشی و سیاست کلی رفتاری در مدرسه، جرأت آموزی و ... از روش های موفق اصلاح عادلانه رفتار است که این کتاب به توضیح و تشریح آنها و نحوه آموزش و آماده سازی معلمان برای بکارگیری روش های فوق می پردازد.

مولف: دکتر زهرا بازرگان
ناشر: انتشارات مدرسه
حکایت دولت و فرزانگی

هر عصر و زمانه ای داستان های خاص خود را می طلبد. به ویژه آنها که فرهنگ و بستر چنین تعریفشان می کند: «داستان هایی که حقیقتی سودمند را تقویت می کنند.»
این کتاب کوچک، داستانی قوی و بکر، داستانی که یکی از سودمندترین حقایق را آشکار می سازد بر ما عرضه می کند. شاید داستان، ظریف ترین صورت برای بیان این حقیقت باشد. زیرا در سادگی کودکانه داستان، می توانیم با سادگی کودکانه ذهن نیمه هوشیارمان، به طور مستقیم رابطه برقرار کنیم، و در زندگیمان دگرگونی های مثبت فراوان و عظیم بیافرینیم.

نویسنده: مارک فیشر
مترجم: گیتی خوشدل
ناشر: نشر قطره
دوردنیا با هشتاد تومان

شاید شما - که اهل مطالعه اید- با دیدن نام این کتاب به یاد دور دنیا در هشتاد روز اثر ژول ورن افتاده باشید. کتابی که پدید آورنده ی خوش ذوق به روشنی نام اثر خود را از آن اقتباس کرده است.
یک تفاوت مهم این دو اثر آن است که اولی در عالم خیال رخ داده است و دومی در جهان واقعیت. بحران ها و گره های داستانی آن یکی برای ایجاد هیجان ساخته شده است. اما این یک سراسر با گره ها و گره گشایی های خدایی است، خدایی که برای بنده اش، حادثه ها تقدیر می کند تا در کوره و کوران زندگی، پخته اش کند.
دور دنیا با هشتاد تومان برای برخی از خوانندگان، یاد آور اثر مشهور دیگری هم هست از هانری شاریر به نام پاپیون.
تشابه این دو اما در آن است که هر دو را می توان «زندگی نامه ی خود نوشت» عنوان داد. با این فرق که این یکی وطنی است و با حال و هوای نزدیک و آشنا.

نویسنده: رحیم دولتی
ناشر: انتشارات سیمای فرهنگ
آموزش قلب ها و اندیشه ها

درباره دستاوردهای عظیم تحصیلی دانش آموزان ژاپنی، مطالب زیادی شنیده ایم، اما هنوز در مورد ریشه های توفیق آنها، چیز زیادی نمی دانیم. آیا سال های تحصیلی طولانی تری دارند؟ یا آیا تحصیلات عمومی آنها متفاوت است؟ و یا شاید پشتیبانی و حمایت فراوان خانواده از مقوله آموزش، عامل موفقیت آنهاست. این کتاب، اصولا به دیدگاهی متفاوت، دست یافته است و به همین دلیل نیز توفیق های آموزشی ژاپنی ها را در رفع آنی نیازهای بچه ها می داند. نیاز آنها به دوستی، به تعلق خاطر و نیاز به فرصت هایی برای ایجاد زندگی مدرسه ای.

نویسنده: دکتر کاترین لوئیس
مترجمان: حسین افشین منش و شیده ایل بیگی طاهر
ناشر: انتشارات ساز و کار
تربیت سالم در خانه
گاهی اوقات فکر می کنم که جنگ بین تربیت تنبیهی و تربیت آسانگیر تا ابد ادامه خواهد داشت. به نظر می رسد که بسیاری برحسب این دو منتهای تربیتی فکر می کنند. افرادی که معتقدند تنبیه صحیح است، معمولا به این دلیل تنبیه می کنند که می پندارند تنها گزینه دیگر، آسانگیری است. افرادی که تنبیه را قبول ندارند، اغلب به منتهای دیگر می روند و بسیار آسانگیر می شوند.
نه بچه هایی که والدین و معلمین بسیار سخت گیر و کنترل کننده دارند، و نه بچه هایی که والدین و معلمین آسانگیر دارند، هیچکدام حس مسئولیت پذیری پیدا نمی کنند. بچه ها زمانی مسئولیت پذیری را می آموزند که فرصت یاد گرفتن مهارت های زندگی و اجتماعی ارزشمند را برای دستیابی به شخصیتی خوب در محیطی مملو از مهربانی، قاطعیت، متانت و احترام داشته باشند.
تربیت سالم به بزرگسالان کمک می کند شیوه ای میانه و محترمانه بیایند که نه تنبیهی است و نه آسانگیر. تربیت سالم از ابزاری حمایت می کند که هم مهربان و قاطع باشد و هم مهارت های ارزشمند زندگی و اجتماعی را آموزش دهد.

نویسنده: جین نلسن
مترجمین: محمد جواد فرشچی - ریحانه ایزدی
ناشر: انتشارات ساز و کار

 
طراحی وب سایت © آبادیس