سخن هفته
جهان وطن من است،
            و همۀ بشریت قبیلۀ من.

                      (جبران خلیل جبران)
فعالیت های هنری
کاموا و گلیم بافی - دختران و پسران


گل بازی - دختران و پسران
موزائیک - دختران و پسران
کار با کاغذ (اوریگامی) - دختران و پسران
انواع نقاشی - دختران و پسران
شیرینی پزی - دختران و پسران
سفالگری - دختران و پسران
مشبک و معرق - دختران و پسران


خیاطی - دختران و پسران
سرامیک - پسران
کتیبه - پسران


قالی بافی - پسران


سوزن دوزی - دختران
کار با انواع خمیر - دختران


نقاشی بر روی شیشه و آینه (ویترای) - دختران و پسران
طراحی وب سایت © آبادیس