سخن هفته
جهان وطن من است،
            و همۀ بشریت قبیلۀ من.

                      (جبران خلیل جبران)
فعالیت های اجتماعی

کوهاردوی یک روزه در پایان هر سال تحصیلی برای دوره های مختلف برگزار می شود


مراسم جشن تکلیف دخترانکوهسفر دامغانجنگل ابر

سفر همدانسفر دامغان

کویر

سفر اصفهانجنگل ابرکوهروستای طرود - پشت صحنه فیلم مختارنامه

سفر پیاده از بسطام به روستای الستان در استان گلستان (3 روزه)برگزاری نمایشگاه آثار دانش آموزان ، تهران - 1384
طراحی وب سایت © آبادیس