سخن هفته
جهان وطن من است،
            و همۀ بشریت قبیلۀ من.

                      (جبران خلیل جبران)
شبکه اجتماعی خیرین

عضویت در شبکۀ اجتماعی

در راستای اهداف موسسه خیریه نورمبین، گروهی از دوستان بر آن شدند تا با تشکیل یک شبکه اجتماعی، بزرگواران و خیرین علاقمند به فعالیت های فرهنگی و آموزشی را گردهم آورند و با تجمیع کمک‌های فکری و مالی این نیک اندیشان گامی در گسترش فضاهای مطلوب آموزشی بردارند.
 

ـ هر عضو به دو طریق به خیریه یاری می رساند:

الف) پرداخت مبلغی دلخواه به عنوان تعهد ماهانه

ب) معرفی افراد دیگر جهت عضویت در این شبکه


درصورت تمایل به عضویت در این مجموعه با موسسه تماس بگیرید.

 
طراحی وب سایت © آبادیس