سخن هفته
جهان وطن من است،
            و همۀ بشریت قبیلۀ من.

                      (جبران خلیل جبران)
تماس با ما
مؤسسه خیریه و فرهنگی-آموزشی نور مبین


دفتر مرکزی : استان سمنان، شهرستان شاهرود، بسطام، خیابان باهنر، کوچه مهر، پلاک 18
                 صندوق پستی    144-36415

تلفن دفتر مرکزی:                              32522640-023
                                                
فکس دفتر مرکزی:                             32524610-023

دبستان پسرانه مبین:                         32524542-023

دبیرستان پسرانه مبین (دوره اول):         32523771-023

دبیرستان دخترانه متین (دوره دوم):         32524300-023

شیرخوارگاه نورمبین:                           32221710-023

مرکز پسران سبحان:                          32222281-023

تلفن هماهنگی جهت امور « باشگاه حامیان موسسه خیریه نورمبین » :     2279-123-0912

سامانه پیامک:                                30006385222640

آدرس ایمیل:                              info@noor-e-mobin.ir
                                              info@nooremobin.org
                                         general@nooremobin.org 
طراحی وب سایت © آبادیس