سخن هفته
جهان وطن من است،
            و همۀ بشریت قبیلۀ من.

                      (جبران خلیل جبران)
افتخارات ورزشی دختران (متین)

--------------------------------------------------------------
مقطع ابتدایی
--------------------------------------------------------------

کسب مقام والیبال در منطقه بسطام در سال 88
کسب مقام والیبال در استان سمنان در سال 89
کسب مقام والیبال در کشور در سال 89


--------------------------------------------------------------
مقطع راهنمایی (دوره اول متوسطه)
--------------------------------------------------------------
کسب مقام والیبال در منطقه بسطام در سال 1389
کسب مقام  ژیمناستیک در استان سمنان توسط دانش آموز مبینا حسنی - 1389
کسب مقام ژیمناستیک در استان سمنان توسط دانش آموز ریحانه فرزین نیا - 1389
کسب مقام والیبال در استان سمنان در سال 1390
کسب مقام  ژیمناستیک در استان سمنان  توسط دانش آموز ریحانه فرزین نیا - 1390
کسب مقام ژیمناستیک در استان سمنان توسط دانش آموز مبینا حسنی - 1390
کسب مقام جودو در وزن 40- کیلو در مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان توسط دانش آموز فاطمه زمانی - 1390
کسب مقام والیبال در استان سمنان در سال 1391
کسب مقام جودو در وزن 40- در مسابقات کشوری توسط دانش آموز فاطمه زمانی - 1391
کسب مقام مسابقات لگو روباتیک در کشور توسط دانش آموزان مهناز رضوانی و ریحانه فرزین نیا - تابستان 1392
کسب مقام جودو در وزن 44- کیلو در مسابقات کشوری توسط دانش آموز فاطمه زمانی - 1392
 
افتخارات ورزشی پسران (مبین)

--------------------------------------------------------------
مقطع ابتدایی
--------------------------------------------------------------

کسب مقام ژیمناستیک در استان سمنان در سال 88
کسب مقام فوتسال در منطقه بسطام در سال 89
کسب مقام فوتسال در منطقه بسطام در سال 90
کسب مقام فوتسال در استان سمنان در سال 90
کسب مقام والیبال در منطقه بسطام در سال 90
کسب مقام شطرنج در استان سمنان در سال 90--------------------------------------------------------------
مقطع راهنمایی (دوره اول متوسطه)
--------------------------------------------------------------

کسب مقام فوتسال در منطقه بسطام در سال 86
کسب مقام استانی در رشته دومیدانی 800 متر توسط دانش آموز محسن کرمی - تابستان 92
کسب مقام استانی در رشته دومیدانی 1500متر توسط دانش آموز محسن کرمی - تابستان 92
کسب مقام کشور در رشته دومیدانی 800 متر توسط دانش آموز محسن کرمی - تابستان 92
کسب مقام کشور در رشته دومیدانی 1500 متر توسط دانش آموز محسن کرمی - تابستان 92
کسب مقام استانی در رشته شنا، 50 متر آزاد توسط دانش آموز مجتبی صفری - تابستان 92
کسب مقام استانی در رشته شنا، 100 متر قورباغه توسط دانش آموز مجتبی صفری - تابستان 92
کسب مقام استانی در رشته شنا، 50 متر قورباغه توسط دانش آموز مجتبی صفری - تابستان 92
کسب مقام شهرستان شاهرود در رشته تکواندو وزن 53- کیلو ، توسط دانش آموز محمدحسین رضایی - تابستان و پائیز 92
کسب مقام هاي و شاهرود در رشته تکواندو وزن 43- کیلو ، توسط دانش آموز عمران یوسفی- تابستان و پائیز 92
کسب مقام شاهرود در رشته سه گانه (دو، دوچرخه سواری، شنا)، توسط دانش آموز محمدحسین رضایی - پائیز 92
کسب مقام مسابقات شطرنج زیر 14 سال استان، توسط دانش آموز امیر ارسلان یعقوبیان - زمستان 92
کسب مقام مسابقات شطرنج زیر 14 سال استان، توسط دانش آموز مسعود عرب احمدی - زمستان 92
کسب مقام مسابقات سه گانه کشوری، توسط دانش آموز محمدحسین رضایی - زمستان 92
کسب مقام مسابقات دوی صحرانوردی منطقه بسطام، توسط دانش آموز محسن کرمی - پائیز 93
کسب مقام   مسابقات دوی صحرانوردی منطقه بسطام، توسط دانش آموز محمدحسین رضایی - پائیز 93
کسب مقام مسابقات سه گانه قهرمانی کشور، توسط دانش آموز علی رضوانی - زمستان 93
کسب مقام مسابقات سه گانه قهرمانی کشور، توسط دانش آموز محسن کرمی - زمستان 93
کسب مقام مسابقات سه گانه قهرمانی کشور، توسط دانش آموز محمدحسین رضایی - زمستان 93
--------------------------------------------------------------
مقطع متوسطه (دوره دوم)
--------------------------------------------------------------

کسب مقام والیبال در منطقه بسطام در سال 87
کسب مقام والیبال در منطقه بسطام در سال 89
کسب مقام فوتسال در منطقه بسطام در سال 89

 
طراحی وب سایت © آبادیس