سخن هفته
جهان وطن من است،
            و همۀ بشریت قبیلۀ من.

                      (جبران خلیل جبران)
آثار و افتخارات دانش آموزان
دانش آموزان مدارس مبین و متین در طول سال ها آثار مختلفی را در مدارس بوجود آورده اند. مجموعه ای از این آثار را می توانید در تصاویر زیر ببینید. با کلیک بر روی هر تصویر، تصاویر بیشتری قابل مشاهده خواهد بود.

آثار گلی

  آثار سفالی

آثار سرامیکی

آثار نقاشی

آثار کاردستی


ضمناً با کلیک بر روی عکس های زیر از افتخارات هنری و ورزشی دانش آموزان که در این سالها کسب کرده اند، آگاه شوید.


  افتخارات هنری

افتخارات ورزشی
طراحی وب سایت © آبادیس